رفتن به مطلب

آشنایی با ما

گروه بین المللی عرشیان با هدف برگزاری همایش برای معرفی دوره های آموزشی در زمینه های تحول فردی و خانوادگی و سازمانی موفق به راه اندازی دوره مربیگری زندگی و مربیگری اقتصاد در حوزه های خودشناسی، معنویت، ثروت، موفقیت، ارتباطات، کسب و کار، کارآفرینی و تجارت بین المللی در 12 کشور دنیا فعالیت خود را شروع کرده است...

×